Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu a tabaku.
V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov.

Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaný na zadanie Vašeho dátumu narodenia.
Vami zadané údaje o dátume narodenia sa na stránkach neukladajú ani sa iným spôsobom nespracúvávajú.

Den: Mesiac : Rok :

Na týchto webových stránkach sú výrobky s obsahom nikotínu, preto si najprv prečítaje priložený leták s informáciami.
Tieto výrobky obsahujú nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

Podľa platných zákonov je nákup niektorých druhov tovaru podmienený dosiahnutím veku 18 rokov. Ide o elektronické cigarety a plniace fľaštičky s obsahom nikotínu. K nákupu týchto tovarov je nutné overenie veku a to kuriérom pri prevzatí zásielky. Všetky poskatnuté osobné údaje budú požadované za dôverné a bude snimi zaobchádzané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Bez splneni atejto podmienky nie je možné nakupovať na našich stránkach.

www.e-inhalovanie.eu
info@e-inhalovanie.eu, Tel.: ++421 905 562 980